Nie martw się, nie spamujemy! Klikając, aby zasubskrybować, zgadzasz się na nasze Polityka prywatności.

Polityka prywatności

INFORMACJA O PRYWATNOŚCI

Ostatnio zaktualizowany 29 sierpnia 2022Niniejsza informacja o polityce prywatności dla __________ (Firma,” “my,” “nas," lub "nasz), opisuje, w jaki sposób i dlaczego możemy gromadzić, przechowywać, wykorzystywać i/lub udostępniać (proces) Twoje dane podczas korzystania z naszych usług (Usługi), na przykład gdy:
 • Odwiedz nasza strone internetowa w cncrouterinfo.com, lub dowolną naszą witrynę internetową, która zawiera link do niniejszej informacji o ochronie prywatności
 • Angażuj się z nami w inne powiązane sposoby, w tym sprzedaż, marketing lub wydarzenia
Pytania lub wątpliwości? Zapoznanie się z niniejszą informacją o prywatności pomoże Ci zrozumieć Twoje prawa i wybory dotyczące prywatności. Jeśli nie zgadzasz się z naszymi zasadami i praktykami, nie korzystaj z naszych Usług. Jeśli nadal masz jakieś pytania lub wątpliwości, skontaktuj się z nami pod adresem __________.


PODSUMOWANIE KLUCZOWYCH PUNKTÓW

Niniejsze podsumowanie zawiera kluczowe punkty naszej informacji o ochronie prywatności, ale możesz dowiedzieć się więcej szczegółów na temat dowolnego z tych tematów, klikając łącze znajdujące się za każdym kluczowym punktem lub korzystając z naszego spisu treści poniżej, aby znaleźć sekcję, której szukasz. Możesz także kliknąć tutaj przejść bezpośrednio do naszego spisu treści.

Jakie dane osobowe przetwarzamy? Kiedy odwiedzasz, korzystasz lub poruszasz się po naszych Usługach, możemy przetwarzać dane osobowe w zależności od tego, w jaki sposób wchodzisz w interakcję __________ i Usług, dokonywanych wyborów oraz produktów i funkcji, z których korzystasz. Kliknij tutaj uczyć się więcej.

Czy przetwarzamy jakiekolwiek wrażliwe dane osobowe? Nie przetwarzamy wrażliwych danych osobowych.

Czy otrzymujemy jakieś informacje od osób trzecich? Nie otrzymujemy żadnych informacji od osób trzecich.

Jak przetwarzamy Twoje dane? Przetwarzamy Twoje dane w celu świadczenia, ulepszania i administrowania naszymi Usługami, komunikowania się z Tobą w celu zapewnienia bezpieczeństwa i zapobiegania oszustwom oraz przestrzegania prawa. Za Twoją zgodą możemy również przetwarzać Twoje dane w innych celach. Przetwarzamy Twoje dane tylko wtedy, gdy mamy do tego uzasadniony powód prawny. Kliknij tutaj uczyć się więcej.

W jakich sytuacjach iz jakimi rodzaje stronom udostępniamy dane osobowe? Możemy udostępniać informacje w określonych sytuacjach i z określonymi kategorie osoby trzecie. Kliknij tutaj uczyć się więcej.

Jakie masz prawa? W zależności od tego, gdzie się znajdujesz, obowiązujące prawo dotyczące prywatności może oznaczać, że masz pewne prawa dotyczące swoich danych osobowych. Kliknij tutaj uczyć się więcej.

Jak realizujesz swoje prawa? Najłatwiejszym sposobem na skorzystanie z przysługujących Ci praw jest wypełnienie dostępnego formularza żądania osoby, której dane dotyczą tutaj: http://www.cncrouterinfo.com/contact-us/lub kontaktując się z nami. Rozważymy i podejmiemy działania na każde żądanie zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych.

Chcesz dowiedzieć się więcej o tym, co? __________ czy z jakimikolwiek informacjami, które zbieramy? Kliknij tutaj aby zapoznać się z pełnym zawiadomieniem.


SPIS TREŚCI


1. JAKIE INFORMACJE ZBIERAMY?

Dane osobowe, które nam ujawniasz

W skrócie: Zbieramy dane osobowe, które nam przekazujesz.

Zbieramy dane osobowe, które dobrowolnie nam przekazujesz, gdy: wyrazić zainteresowanie uzyskaniem informacji o nas lub naszych produktach i Usługach, gdy uczestniczysz w działaniach w Usługach lub w inny sposób, gdy kontaktujesz się z nami.

Wrażliwa informacja. Nie przetwarzamy informacji wrażliwych.

Wszystkie dane osobowe, które nam przekazujesz, muszą być prawdziwe, kompletne i dokładne, a Ty musisz powiadomić nas o wszelkich zmianach takich danych osobowych.

Informacje zbierane automatycznie

W skrócie: Niektóre informacje — takie jak adres protokołu internetowego (IP) i/lub charakterystyka przeglądarki i urządzenia — są zbierane automatycznie, gdy odwiedzasz nasze Usługi.

Automatycznie zbieramy pewne informacje, gdy odwiedzasz, korzystasz lub poruszasz się po Usługach. Informacje te nie ujawniają Twojej konkretnej tożsamości (takiej jak imię i nazwisko lub dane kontaktowe), ale mogą obejmować informacje o urządzeniu i użytkowaniu, takie jak adres IP, charakterystyka przeglądarki i urządzenia, system operacyjny, preferencje językowe, odsyłające adresy URL, nazwa urządzenia, kraj, lokalizacja , informacje o tym, jak i kiedy korzystasz z naszych Usług oraz inne informacje techniczne. Informacje te są potrzebne przede wszystkim do utrzymania bezpieczeństwa i działania naszych Usług oraz do naszych wewnętrznych celów analitycznych i sprawozdawczych.

Podobnie jak wiele firm, zbieramy również informacje za pomocą plików cookie i podobnych technologii.

Gromadzone przez nas informacje obejmują:
 • Dane dziennika i użytkowania. Dane dziennika i użytkowania to informacje dotyczące usług, diagnostyki, użytkowania i wydajności, które nasze serwery automatycznie gromadzą, gdy uzyskujesz dostęp do naszych Usług lub korzystasz z nich, i które zapisujemy w plikach dziennika. W zależności od tego, w jaki sposób wchodzisz w interakcję z nami, te dane dziennika mogą obejmować Twój adres IP, informacje o urządzeniu, typ przeglądarki i ustawienia oraz informacje o Twojej aktywności w Usługach (takie jak znaczniki daty/godziny związane z użytkowaniem, przeglądane strony i pliki, wyszukiwania i inne działania, które podejmujesz, takie jak używane funkcje), informacje o zdarzeniach urządzenia (takie jak aktywność systemu, raporty o błędach (czasami nazywane „zrzuty awaryjne”) i ustawienia sprzętowe).
 • Dane urządzenia. Zbieramy dane urządzenia, takie jak informacje o Twoim komputerze, telefonie, tablecie lub innym urządzeniu, z którego korzystasz w celu uzyskania dostępu do Usług. W zależności od używanego urządzenia dane urządzenia mogą obejmować takie informacje, jak adres IP (lub serwer proxy), numery identyfikacyjne urządzenia i aplikacji, lokalizacja, typ przeglądarki, model sprzętu, dostawca usług internetowych i/lub operator komórkowy, system operacyjny i informacje o konfiguracji systemu.
 • Dane lokalizacji. Zbieramy dane o lokalizacji, takie jak informacje o lokalizacji Twojego urządzenia, które mogą być dokładne lub nieprecyzyjne. Ilość zbieranych przez nas informacji zależy od rodzaju i ustawień urządzenia, z którego korzystasz w celu uzyskania dostępu do Usług. Na przykład możemy używać GPS i innych technologii do zbierania danych geolokalizacyjnych, które informują nas o Twojej aktualnej lokalizacji (na podstawie Twojego adresu IP). Możesz zrezygnować z zezwolenia nam na zbieranie tych informacji, odmawiając dostępu do informacji lub wyłączając ustawienie lokalizacji na swoim urządzeniu. Jeśli jednak zdecydujesz się zrezygnować, możesz nie być w stanie korzystać z niektórych aspektów Usług.
2. JAK PRZETWARZAMY TWOJE INFORMACJE?

W skrócie: Przetwarzamy Twoje dane w celu świadczenia, ulepszania i administrowania naszymi Usługami, komunikowania się z Tobą w celu zapewnienia bezpieczeństwa i zapobiegania oszustwom oraz przestrzegania prawa. Za Twoją zgodą możemy również przetwarzać Twoje dane w innych celach.

Przetwarzamy Twoje dane osobowe z różnych powodów, w zależności od tego, w jaki sposób korzystasz z naszych Usług, w tym:

 • Aby ratować lub chronić żywotny interes jednostki. Możemy przetwarzać Twoje dane, gdy jest to konieczne, aby zachować lub chronić żywotny interes osoby, na przykład zapobiegać szkodom.

3. NA JAKICH PODSTAWACH PRAWNYCH OCZEKUJEMY PRZETWARZANIE TWOICH INFORMACJI?

W skrócie: Przetwarzamy Twoje dane osobowe tylko wtedy, gdy uważamy, że jest to konieczne i mamy ważny powód prawny (tj, podstawa prawna), aby to zrobić zgodnie z obowiązującym prawem, na przykład za Twoją zgodą, aby przestrzegać przepisów prawa, aby świadczyć usługi w celu zawarcia lub spełnić nasze zobowiązania umowne, w celu ochrony Twoich praw lub spełnić nasze uzasadnione interesy biznesowe.

Jeśli znajdujesz się w UE lub Wielkiej Brytanii, ta sekcja dotyczy Ciebie.

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) i RODO w Wielkiej Brytanii wymagają od nas wyjaśnienia ważnych podstaw prawnych, na których opieramy się w celu przetwarzania Twoich danych osobowych. W związku z tym możemy opierać się na następujących podstawach prawnych do przetwarzania Twoich danych osobowych:
 • Zgoda. Możemy przetwarzać Twoje dane, jeśli wyraziłeś na to zgodę (tj, zgody) na wykorzystanie Twoich danych osobowych w określonym celu. Zgodę możesz wycofać w dowolnym momencie. Kliknij tutaj uczyć się więcej.
 • Zobowiązania prawne. Możemy przetwarzać Twoje dane, jeśli uważamy, że jest to konieczne do przestrzegania naszych zobowiązań prawnych, takich jak współpraca z organem ścigania lub agencją regulacyjną, wykonywanie lub obrona naszych praw lub ujawnianie Twoich danych jako dowodów w postępowaniu sądowym, w którym jesteśmy zaangażowany.
 • Żywotne zainteresowania. Możemy przetwarzać Twoje dane, jeśli uważamy, że jest to konieczne do ochrony Twoich żywotnych interesów lub żywotnych interesów strony trzeciej, na przykład w sytuacjach wiążących się z potencjalnym zagrożeniem bezpieczeństwa jakiejkolwiek osoby.

Jeśli mieszkasz w Kanadzie, ta sekcja dotyczy Ciebie.

Możemy przetwarzać Twoje dane, jeśli udzielisz nam specjalnego pozwolenia (tj, wyraźną zgodę) na wykorzystanie Twoich danych osobowych w określonym celu lub w sytuacjach, w których można wywnioskować Twoją zgodę (tj, dorozumiana zgoda). Zgodę możesz wycofać w dowolnym momencie. Kliknij tutaj uczyć się więcej.

W niektórych wyjątkowych przypadkach możemy być prawnie upoważnieni na mocy obowiązującego prawa do przetwarzania Twoich danych bez Twojej zgody, w tym na przykład:
 • Jeżeli zbieranie danych leży wyraźnie w interesie jednostki i nie można uzyskać zgody w odpowiednim czasie
 • Do prowadzenia dochodzeń i wykrywania oszustw oraz zapobiegania im
 • W przypadku transakcji biznesowych pod warunkiem spełnienia określonych warunków
 • Jeżeli jest on zawarty w zeznaniu świadka, a pobranie jest niezbędne do oceny, rozpatrzenia lub zaspokojenia roszczenia ubezpieczeniowego
 • Do identyfikacji rannych, chorych lub zmarłych oraz do komunikacji z najbliższymi krewnymi
 • Jeśli mamy uzasadnione podstawy, aby sądzić, że dana osoba była, jest lub może paść ofiarą nadużycia finansowego
 • Jeśli uzasadnione jest oczekiwanie, że zbieranie i wykorzystywanie za zgodą naruszyłoby dostępność lub dokładność informacji, a zbieranie jest uzasadnione do celów związanych z dochodzeniem w sprawie naruszenia umowy lub naruszenia prawa Kanady lub prowincji
 • Jeżeli ujawnienie jest wymagane w celu zastosowania się do wezwania sądowego, nakazu, nakazu sądowego lub zasad sądu dotyczących sporządzania akt
 • Jeżeli zostały wytworzone przez osobę fizyczną w trakcie jej zatrudnienia, działalności gospodarczej lub zawodu, a zebranie jest zgodne z celami, dla których informacje zostały wyprodukowane
 • Jeśli kolekcja jest przeznaczona wyłącznie do celów dziennikarskich, artystycznych lub literackich
 • Jeżeli informacja jest publicznie dostępna i jest określona w przepisach

4. KIEDY I KOMU UDOSTĘPNIAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

W skrócie: Możemy udostępniać informacje w określonych sytuacjach opisanych w tej sekcji i/lub następującym kategorie osoby trzecie.

Sprzedawcy, konsultanci i inni zewnętrzni dostawcy usług. Możemy udostępniać Twoje dane zewnętrznym dostawcom, usługodawcom, wykonawcom lub agentom (osoby trzecie), którzy świadczą usługi dla nas lub w naszym imieniu i potrzebują dostępu do takich informacji w celu wykonania tej pracy. The kategorie strony trzecie, którym możemy udostępniać dane osobowe, są następujące:
 • Sieci reklamowe
 • Programy marketingu afiliacyjnego
 • Usługi analizy danych
 • Narzędzia do monitorowania wydajności
 • Narzędzia sprzedaży i marketingu
 • Dostawcy usług hostingowych

My Również może być konieczne udostępnienie Twoich danych osobowych w następujących sytuacjach:
 • Przelewy biznesowe. Możemy udostępniać lub przekazywać Twoje dane w związku z lub w trakcie negocjacji dotyczących fuzji, sprzedaży aktywów firmy, finansowania lub przejęcia całości lub części naszej działalności innej firmie.

5. JAKIE JEST NASZE STANOWISKO NA STRONACH TRZECICH?

W skrócie: Nie ponosimy odpowiedzialności za bezpieczeństwo jakichkolwiek informacji, które udostępniasz stronom trzecim, z którymi możemy się łączyć lub które reklamują w naszych Usługach, ale które nie są powiązane z naszymi Usługami.

Usługi może zawierać łącza do witryn internetowych, usług online lub aplikacji mobilnych osób trzecich i/lub zawierać reklamy osób trzecich, które nie są z nami powiązane i które mogą zawierać łącza do innych witryn internetowych, usług lub aplikacji. W związku z tym nie udzielamy żadnych gwarancji dotyczących takich stron trzecich i nie będziemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane korzystaniem z takich stron internetowych, usług lub aplikacji stron trzecich. Umieszczenie linku do strony internetowej, usługi lub aplikacji strony trzeciej nie oznacza poparcia przez nas. Nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa i prywatności danych, które przekazujesz osobom trzecim. Wszelkie dane zebrane przez strony trzecie nie są objęte niniejszą informacją o prywatności. Nie ponosimy odpowiedzialności za treści ani praktyki i polityki dotyczące prywatności i bezpieczeństwa jakichkolwiek stron trzecich, w tym innych witryn internetowych, usług lub aplikacji, które mogą być połączone z Usługami lub z nich. Powinieneś zapoznać się z politykami takich stron trzecich i skontaktować się z nimi bezpośrednio, aby odpowiedzieć na swoje pytania.

6. CZY KORZYSTAMY Z PLIKÓW COOKIE I INNYCH TECHNOLOGII ŚLEDZĄCYCH?

W skrócie: Możemy używać plików cookie i innych technologii śledzenia do zbierania i przechowywania informacji.

Możemy używać plików cookie i podobnych technologii śledzenia (takich jak sygnały nawigacyjne i piksele), aby uzyskać dostęp do informacji lub je przechowywać. Szczegółowe informacje o tym, w jaki sposób korzystamy z takich technologii i jak możesz odrzucić niektóre pliki cookie, znajdują się w naszej Informacji o plikach cookie.

7. CZY TWOJE INFORMACJE PRZEKAZYWANE SĄ MIĘDZYNARODOWO?

W skrócie: Możemy przekazywać, przechowywać i przetwarzać Twoje dane w krajach innych niż Twoje.

Nasze serwery znajdują się w. Jeśli uzyskujesz dostęp do naszych Usług z zewnątrz, należy pamiętać, że Twoje dane mogą być przekazywane, przechowywane i przetwarzane przez nas w naszych obiektach oraz przez te strony trzecie, którym możemy udostępniać Twoje dane osobowe (patrz KIEDY I KOMU UDOSTĘPNIAMY TWOJE DANE OSOBOWE? powyżej), w i innych krajach.

Jeśli jesteś mieszkańcem Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub Wielkiej Brytanii (Wielka Brytania), to w tych krajach niekoniecznie obowiązują przepisy dotyczące ochrony danych lub inne podobne przepisy tak kompleksowe jak te obowiązujące w Twoim kraju. Podejmiemy jednak wszelkie niezbędne środki w celu ochrony Twoich danych osobowych zgodnie z niniejszą informacją o prywatności i obowiązującym prawem.

8. JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY TWOJE INFORMACJE?

W skrócie: Przechowujemy Twoje dane tak długo, jak jest to konieczne, aby spełnić celów określonych w niniejszej informacji o ochronie prywatności, chyba że prawo stanowi inaczej.

Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe tylko tak długo, jak jest to konieczne do celów określonych w niniejszej informacji o ochronie prywatności, chyba że dłuższy okres przechowywania jest wymagany lub dozwolony przez prawo (takie jak wymogi podatkowe, księgowe lub inne wymogi prawne). Żaden cel w tym zawiadomieniu nie wymaga od nas przechowywania Twoich danych osobowych dłużej niż 90 dni.

Gdy nie mamy uzasadnionej potrzeby biznesowej przetwarzania Twoich danych osobowych, usuniemy lub anonimizować takie informacje lub, jeśli nie jest to możliwe (na przykład, ponieważ Twoje dane osobowe były przechowywane w archiwach kopii zapasowych), wówczas będziemy bezpiecznie przechowywać Twoje dane osobowe i izolować je od dalszego przetwarzania, dopóki nie będzie możliwe ich usunięcie.

9. JAKIE SĄ TWOJE PRAWA DO PRYWATNOŚCI?

W skrócie: W niektórych regionach, takich jak Europejski Obszar Gospodarczy (EOG), Wielka Brytania (Wielka Brytania) i Kanada, masz prawa, które zapewniają większy dostęp do Twoich danych osobowych i kontrolę nad nimi. W dowolnym momencie możesz przejrzeć, zmienić lub zamknąć swoje konto.

W niektórych regionach (np. EOG, Wielka Brytania i Kanada), masz określone prawa wynikające z obowiązujących przepisów o ochronie danych. Mogą one obejmować prawo (i) żądania dostępu i uzyskania kopii danych osobowych, (ii) żądania sprostowania lub usunięcia; (iii) ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych; oraz (iv) w stosownych przypadkach, do przenoszenia danych. W pewnych okolicznościach możesz mieć również prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Możesz złożyć takie żądanie, kontaktując się z nami, korzystając z danych kontaktowych podanych w sekcji JAK SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z NAMI W SPRAWIE NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA? poniżej.

Rozważymy i podejmiemy działania na każde żądanie zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych.
 
Jeśli znajdujesz się w EOG lub Wielkiej Brytanii i uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem, masz również prawo złożyć skargę do lokalnego organu nadzorującego ochronę danych. Ich dane kontaktowe znajdziesz tutaj: https://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm.

Jeśli znajdujesz się w Szwajcarii, dane kontaktowe organów ochrony danych są dostępne tutaj: https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/en/home.html.

Wycofanie zgody: Jeśli polegamy na Twojej zgodzie na przetwarzanie Twoich danych osobowych, która może być wyraźną i/lub dorozumianą zgodą w zależności od obowiązującego prawa, masz prawo w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę. Zgodę możesz wycofać w dowolnym momencie, kontaktując się z nami, korzystając z danych kontaktowych podanych w sekcji JAK SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z NAMI W SPRAWIE NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA? poniżej.

Należy jednak pamiętać, że nie wpłynie to na zgodność z prawem przetwarzania przed jego wycofaniem ani gdy pozwala na to obowiązujące prawo, czy wpłynie to na przetwarzanie Twoich danych osobowych w oparciu o zgodne z prawem podstawy przetwarzania inne niż zgoda.

Pliki cookie i podobne technologie: Większość przeglądarek internetowych domyślnie akceptuje pliki cookie. Jeśli wolisz, zazwyczaj możesz ustawić przeglądarkę tak, aby usuwała pliki cookie i odrzucała pliki cookie. Jeśli zdecydujesz się usunąć pliki cookie lub odrzucić pliki cookie, może to wpłynąć na niektóre funkcje lub usługi naszych Usług. Aby zrezygnować z reklam opartych na zainteresowaniach przez reklamodawców podczas wizyty w naszych Usługach http://www.aboutads.info/choices/.

10. ELEMENTY STEROWANIA FUNKCJAMI DO NIE ŚLEDZENIA

Większość przeglądarek internetowych oraz niektóre mobilne systemy operacyjne i aplikacje mobilne zawierają funkcję Do-Not-Track („DNT”) funkcję lub ustawienie, które możesz aktywować, aby zasygnalizować preferencje dotyczące prywatności, aby nie monitorować i nie gromadzić danych o swoich działaniach związanych z przeglądaniem online. Na tym etapie brak jednolitego standardu technologicznego dla rozpoznawanie i implementacja sygnałów DNT została sfinalizowany. W związku z tym nie odpowiadamy obecnie na sygnały przeglądarki DNT ani na żaden inny mechanizm, który automatycznie informuje użytkownika o tym, aby nie być śledzonym online. Jeśli zostanie przyjęty standard śledzenia online, którego musimy przestrzegać w przyszłości, poinformujemy Cię o tej praktyce w zmienionej wersji niniejszej informacji o ochronie prywatności.

11. CZY MIESZKAŃCY KALIFORNII MAJĄ OKREŚLONE PRAWA DO PRYWATNOŚCI?

W skrócie: Tak, jeśli jesteś mieszkańcem Kalifornii, masz określone prawa dotyczące dostępu do twoich danych osobowych.

Sekcja 1798.83 kalifornijskiego kodeksu cywilnego, znana również jako „Świeć światło” prawo pozwala naszym użytkownikom, którzy są mieszkańcami Kalifornii, zażądać od nas raz w roku i bezpłatnie informacji na temat kategorii danych osobowych (jeśli istnieją), które ujawniliśmy stronom trzecim w celach marketingu bezpośredniego oraz nazw i adresów wszystkich podmiotom trzecim, którym udostępniliśmy dane osobowe w bezpośrednio poprzedzającym roku kalendarzowym. Jeśli jesteś mieszkańcem Kalifornii i chcesz złożyć taką prośbę, prześlij nam swoją prośbę na piśmie, korzystając z danych kontaktowych podanych poniżej.

Jeśli masz mniej niż 18 lat, mieszkasz w Kalifornii i masz zarejestrowane konto w Usługach, masz prawo zażądać usunięcia niechcianych danych, które publikujesz publicznie w Usługach. Aby zażądać usunięcia takich danych, skontaktuj się z nami, korzystając z danych kontaktowych podanych poniżej, podając adres e-mail powiązany z Twoim kontem oraz oświadczenie, że mieszkasz w Kalifornii. Zadbamy o to, aby dane nie były publicznie wyświetlane w Usługach, ale pamiętaj, że dane mogą nie zostać całkowicie lub kompleksowo usunięte ze wszystkich naszych systemów (np., kopie zapasowe itp.).

12. CZY WPROWADZAMY AKTUALIZACJE NINIEJSZEGO ZAWIADOMIENIA?

W skrócie: Tak, w razie potrzeby zaktualizujemy to powiadomienie, aby zachować zgodność z odpowiednimi przepisami.

Od czasu do czasu możemy aktualizować niniejszą informację o polityce prywatności. Zaktualizowana wersja zostanie oznaczona zaktualizowanym "Poprawiony" data, a zaktualizowana wersja wejdzie w życie, gdy tylko będzie dostępna. Jeśli wprowadzimy istotne zmiany w niniejszej informacji o polityce prywatności, możemy Cię o tym powiadomić, umieszczając w widocznym miejscu powiadomienie o takich zmianach lub bezpośrednio wysyłając powiadomienie. Zachęcamy do częstego przeglądania niniejszej informacji o polityce prywatności, aby być informowanym o tym, w jaki sposób chronimy Twoje dane.

13. W JAKI SPOSÓB MOŻESZ SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z NAMI W SPRAWIE NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA?

Jeśli masz pytania lub komentarze dotyczące tego powiadomienia, możesz napisz do nas na __________ lub pocztą na adres:

__________
__________
__________

14. W JAKI SPOSÓB MOŻESZ PRZEGLĄDAĆ, AKTUALIZOWAĆ LUB USUNĄĆ DANE OD CIEBIE ZBIERANE?

Na podstawie obowiązujących przepisów w Twoim kraju możesz mieć prawo zażądać dostępu do danych osobowych, które od Ciebie zbieramy, zmienić te informacje lub je usunąć. Aby poprosić o przejrzenie, aktualizację lub usunięcie swoich danych osobowych, proszę wizyta: http://www.cncrouterinfo.com/contact-us/.
Niniejsza polityka prywatności została stworzona przy użyciu serwisu Termly Generator polityki prywatności.