Nebojte se, nespamujeme! Kliknutím na přihlášení k odběru souhlasíte s naším Zásady ochrany osobních údajů.

Zásady ochrany osobních údajů

OZNÁMENÍ O SOUKROMÍ

Naposledy aktualizováno 29. srpna 2022Toto oznámení o ochraně osobních údajů pro __________ (Společnost,” “my,” “nás“ nebo „náš), popisuje, jak a proč můžeme shromažďovat, ukládat, používat a/nebo sdílet (proces) vaše údaje, když používáte naše služby (Služby), například když:
 • Navštívit naši stránku v cncrouterinfo.comnebo jakékoli naše webové stránky, které odkazují na toto oznámení o ochraně osobních údajů
 • Spolupracujte s námi jinými souvisejícími způsoby, včetně prodeje, marketingu nebo akcí
Otázky nebo obavy? Přečtení tohoto oznámení o ochraně osobních údajů vám pomůže porozumět vašim právům a možnostem ochrany osobních údajů. Pokud nesouhlasíte s našimi zásadami a postupy, nepoužívejte prosím naše služby. Pokud máte stále nějaké dotazy nebo obavy, kontaktujte nás na adrese __________.


SHRNUTÍ KLÍČOVÝCH BODŮ

Toto shrnutí obsahuje klíčové body z našeho oznámení o ochraně osobních údajů, ale další podrobnosti o kterémkoli z těchto témat můžete zjistit kliknutím na odkaz za každým klíčovým bodem nebo pomocí níže uvedeného obsahu k nalezení sekce, kterou hledáte. Můžete také kliknout tady přejděte přímo k našemu obsahu.

Jaké osobní údaje zpracováváme? Když navštívíte, použijete nebo projdete naše Služby, můžeme zpracovávat osobní údaje v závislosti na tom, jak s nimi komunikujete __________ a Služby, vaše volby a produkty a funkce, které používáte. Klikněte tady dozvědět se více.

Zpracováváme nějaké citlivé osobní údaje? Nezpracováváme citlivé osobní údaje.

Dostáváme nějaké informace od třetích stran? Nedostáváme žádné informace od třetích stran.

Jak zpracováváme vaše údaje? Vaše údaje zpracováváme za účelem poskytování, zlepšování a správy našich služeb, komunikace s vámi, za účelem zabezpečení a prevence podvodů a v souladu se zákonem. S vaším souhlasem můžeme také zpracovávat vaše údaje pro jiné účely. Vaše údaje zpracováváme pouze tehdy, máme-li k tomu platný právní důvod. Klikněte tady dozvědět se více.

V jakých situacích a s jakou typy strany sdílíme osobní údaje? Můžeme sdílet informace v konkrétních situacích a s konkrétními kategorie třetí strany. Klikněte tady dozvědět se více.

Jaká jsou vaše práva? V závislosti na tom, kde se geograficky nacházíte, mohou platné zákony na ochranu soukromí znamenat, že máte určitá práva týkající se vašich osobních údajů. Klikněte tady dozvědět se více.

Jak uplatňujete svá práva? Nejjednodušší způsob, jak uplatnit svá práva, je vyplnit náš dostupný formulář žádosti subjektu údajů tady: http://www.cncrouterinfo.com/contact-us/, nebo nás kontaktujte. Každou žádost zvážíme a budeme jednat v souladu s platnými zákony na ochranu údajů.

Chcete se dozvědět více o čem __________ dělá s nějakými informacemi, které shromažďujeme? Klikněte tady přezkoumat oznámení v plném rozsahu.


OBSAH


1. JAKÉ INFORMACE SHROMAŽĎUJEME?

Osobní údaje, které nám sdělíte

Ve zkratce: Shromažďujeme osobní údaje, které nám poskytnete.

Shromažďujeme osobní údaje, které nám dobrovolně poskytnete projevit zájem o získání informací o nás nebo našich produktech a službách, když se účastníte aktivit na Službách nebo jinak, když nás kontaktujete.

Citlivé informace. Nezpracováváme citlivé informace.

Všechny osobní údaje, které nám poskytnete, musí být pravdivé, úplné a přesné a musíte nás informovat o jakýchkoli změnách těchto osobních údajů.

Informace shromažďovány automaticky

Ve zkratce: Některé informace – jako je vaše adresa internetového protokolu (IP) a/nebo vlastnosti prohlížeče a zařízení – se shromažďují automaticky, když navštívíte naše služby.

Automaticky shromažďujeme určité informace, když navštívíte, používáte nebo prohlížíte Služby. Tyto informace neodhalují vaši konkrétní identitu (jako je vaše jméno nebo kontaktní údaje), ale mohou zahrnovat informace o zařízení a využití, jako je vaše IP adresa, vlastnosti prohlížeče a zařízení, operační systém, jazykové preference, odkazující adresy URL, název zařízení, země, umístění. , informace o tom, jak a kdy používáte naše služby, a další technické informace. Tyto informace jsou primárně potřebné k udržení bezpečnosti a provozu našich Služeb a pro účely naší interní analýzy a výkaznictví.

Stejně jako mnoho společností také shromažďujeme informace prostřednictvím souborů cookie a podobných technologií.

Informace, které shromažďujeme, zahrnují:
 • Log a údaje o používání. Záznamy a údaje o používání jsou informace týkající se služeb, diagnostické informace, informace o využití a výkonu, které naše servery automaticky shromažďují, když přistupujete k našim službám nebo je používáte, a které zaznamenáváme do souborů protokolu. V závislosti na tom, jak s námi komunikujete, mohou tato data protokolu zahrnovat vaši IP adresu, informace o zařízení, typ prohlížeče a nastavení a informace o vaší aktivitě ve Službách. (jako jsou razítka data/času související s vaším používáním, zobrazené stránky a soubory, vyhledávání a další akce, které provádíte, například jaké funkce používáte), informace o událostech zařízení (jako je aktivita systému, chybová hlášení (někdy tzv. “havárii”) a nastavení hardwaru).
 • Data zařízení. Shromažďujeme údaje o zařízení, jako jsou informace o vašem počítači, telefonu, tabletu nebo jiném zařízení, které používáte k přístupu ke Službám. V závislosti na použitém zařízení mohou tato data zařízení zahrnovat informace, jako je vaše IP adresa (nebo proxy server), identifikační čísla zařízení a aplikací, umístění, typ prohlížeče, model hardwaru, poskytovatel internetových služeb a/nebo mobilní operátor, operační systém a informace o konfiguraci systému.
 • Údaje o poloze. Shromažďujeme údaje o poloze, jako jsou informace o poloze vašeho zařízení, které mohou být přesné nebo nepřesné. Množství informací, které shromažďujeme, závisí na typu a nastavení zařízení, které používáte pro přístup ke Službám. Můžeme například používat GPS a další technologie ke shromažďování geolokačních údajů, které nám sdělují vaši aktuální polohu (na základě vaší IP adresy). Můžete se odhlásit, že nám umožníte shromažďovat tyto informace, a to buď odmítnutím přístupu k informacím, nebo deaktivací nastavení polohy na vašem zařízení. Pokud se však rozhodnete odhlásit, možná nebudete moci používat některé aspekty Služeb.
2. JAK ZPRACOVÁVÁME VAŠE INFORMACE?

Ve zkratce: Vaše údaje zpracováváme za účelem poskytování, zlepšování a správy našich služeb, komunikace s vámi, za účelem zabezpečení a prevence podvodů a v souladu se zákonem. S vaším souhlasem můžeme také zpracovávat vaše údaje pro jiné účely.

Vaše osobní údaje zpracováváme z různých důvodů v závislosti na tom, jak komunikujete s našimi službami, včetně:

 • Zachránit nebo ochránit životně důležité zájmy jednotlivce. Můžeme zpracovávat vaše údaje, když je to nutné k záchraně nebo ochraně životně důležitých zájmů jednotlivce, jako je prevence škod.

3. NA JAKÉ PRÁVNÍ ZÁKLADY SE PŘI ZPRACOVÁNÍ VAŠICH INFORMACÍ SPOLEHLÁME?

Ve zkratce: Vaše osobní údaje zpracováváme pouze tehdy, když se domníváme, že je to nezbytné a máme platný právní důvod (např, právní základ), abyste tak učinili podle platných zákonů, například s vaším souhlasem, abyste dodrželi zákony, abychom vám mohli poskytovat služby k uzavření nebo splnit naše smluvní závazky, chránit vaše práva, popř splnit naše oprávněné obchodní zájmy.

Pokud se nacházíte v EU nebo Spojeném království, vztahuje se na vás tato část.

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a GDPR ve Spojeném království vyžadují, abychom vysvětlili platné právní základy, na kterých se při zpracování vašich osobních údajů opíráme. Při zpracování vašich osobních údajů se proto můžeme spolehnout na následující právní základy:
 • Souhlas. Vaše údaje můžeme zpracovávat, pokud jste nám dali svolení (např, souhlas) používat vaše osobní údaje pro konkrétní účel. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Klikněte tady dozvědět se více.
 • Právní povinnosti. Vaše údaje můžeme zpracovávat tam, kde se domníváme, že je to nezbytné pro splnění našich zákonných povinností, jako je spolupráce s orgánem činným v trestním řízení nebo regulačním úřadem, výkon nebo obhajoba našich zákonných práv nebo poskytnutí vašich údajů jako důkazu v soudním sporu, ve kterém jsme zapojený.
 • Životní zájmy. Vaše údaje můžeme zpracovávat tam, kde se domníváme, že je to nezbytné k ochraně vašich životně důležitých zájmů nebo životně důležitých zájmů třetí strany, jako jsou situace zahrnující potenciální ohrožení bezpečnosti jakékoli osoby.

Pokud se nacházíte v Kanadě, vztahuje se na vás tato část.

Vaše údaje můžeme zpracovávat, pokud jste nám dali zvláštní povolení (např, výslovný souhlas) používat vaše osobní údaje pro konkrétní účel nebo v situacích, kdy lze váš souhlas odvodit (tj, implicitní souhlas). Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Klikněte tady dozvědět se více.

V některých výjimečných případech můžeme být podle platných zákonů ze zákona oprávněni zpracovávat vaše údaje bez vašeho souhlasu, včetně například:
 • Pokud je shromažďování jednoznačně v zájmu jednotlivce a souhlas nelze získat včas
 • Pro vyšetřování a odhalování a prevenci podvodů
 • Pro obchodní transakce za předpokladu splnění určitých podmínek
 • Pokud je obsaženo ve svědecké výpovědi a odběr je nezbytný k posouzení, zpracování nebo vyřízení pojistné události
 • Pro identifikaci zraněných, nemocných nebo zemřelých osob a komunikaci s nejbližšími příbuznými
 • Pokud máme rozumné důvody se domnívat, že jednotlivec byl, je nebo může být obětí finančního zneužívání
 • Pokud je rozumné očekávat, že by shromažďování a používání se souhlasem ohrozilo dostupnost nebo přesnost informací a shromažďování je přiměřené pro účely související s vyšetřováním porušení smlouvy nebo porušení zákonů Kanady nebo provincie
 • Pokud je zveřejnění vyžadováno v souladu s předvoláním, příkazem, soudním příkazem nebo pravidly soudu týkajícími se pořizování záznamů
 • Pokud je vytvořil jednotlivec v rámci svého zaměstnání, podnikání nebo profese a shromažďování je v souladu s účely, pro které byly informace vytvořeny
 • Je-li sbírka výhradně pro novinářské, umělecké nebo literární účely
 • Pokud jsou informace veřejně dostupné a stanoví je předpisy

4. KDY A S KOM SDĚLÍME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

Ve zkratce: Můžeme sdílet informace ve specifických situacích popsaných v této části a/nebo s následujícími kategorie třetí strany.

Prodejci, konzultanti a další poskytovatelé služeb třetích stran. Vaše údaje můžeme sdílet s prodejci, poskytovateli služeb, dodavateli nebo zástupci třetích stran (třetí strany), kteří pro nás nebo naším jménem provádějí služby a k provedení této práce vyžadují přístup k takovým informacím. The kategorie třetí strany, se kterými můžeme sdílet osobní údaje, jsou následující:
 • Reklamní sítě
 • Affiliate marketingové programy
 • Služby analýzy dat
 • Nástroje pro sledování výkonu
 • Prodejní a marketingové nástroje
 • Poskytovatelé webhostingových služeb

My taky může být nutné sdílet vaše osobní údaje v následujících situacích:
 • Obchodní převody. Vaše informace můžeme sdílet nebo převádět v souvislosti s jakoukoli fúzí nebo během jednání o jakékoli fúzi, prodeji aktiv společnosti, financování nebo akvizici celého našeho podnikání nebo jeho části jiné společnosti.

5. JAKÝ JE NÁŠ STANOVISEK K WEBOVÝM STRÁNKÁM TŘETÍCH STRAN?

Ve zkratce: Nejsme odpovědní za bezpečnost jakýchkoli informací, které sdílíte s třetími stranami, na které můžeme odkazovat nebo které inzerují v našich Službách, ale nejsou s našimi Službami spojeny.

Služby může odkazovat na webové stránky, online služby nebo mobilní aplikace třetích stran a/nebo obsahovat reklamy třetích stran, které s námi nejsou spojeny a které mohou odkazovat na jiné webové stránky, služby nebo aplikace. V souladu s tím neposkytujeme žádnou záruku týkající se jakýchkoli takových třetích stran a neneseme odpovědnost za žádné ztráty nebo škody způsobené používáním těchto webových stránek, služeb nebo aplikací třetích stran. Zahrnutí odkazu na web, službu nebo aplikaci třetí strany neznamená naši podporu. Nemůžeme zaručit bezpečnost a soukromí údajů, které poskytnete třetím stranám. Na žádná data shromážděná třetími stranami se toto oznámení o ochraně osobních údajů nevztahuje. Neneseme odpovědnost za obsah nebo postupy a zásady ochrany osobních údajů a zabezpečení jakýchkoli třetích stran, včetně jiných webových stránek, služeb nebo aplikací, které mohou být propojeny se Službami nebo ze Služeb. Měli byste si přečíst zásady těchto třetích stran a kontaktovat je přímo, abyste odpověděli na vaše otázky.

6. POUŽÍVÁME COOKIES A JINÉ SLEDOVACÍ TECHNOLOGIE?

Ve zkratce: Ke shromažďování a ukládání vašich informací můžeme používat soubory cookie a další sledovací technologie.

K přístupu nebo ukládání informací můžeme používat soubory cookie a podobné technologie sledování (jako jsou webové majáky a pixely). Konkrétní informace o tom, jak takové technologie používáme a jak můžete odmítnout určité soubory cookie, jsou uvedeny v našem Oznámení o souborech cookie.

7. PŘEDÁVAJÍ SE VAŠE INFORMACE MEZINÁRODNĚ?

Ve zkratce: Vaše informace můžeme přenášet, ukládat a zpracovávat v jiných zemích, než je vaše.

Naše servery jsou umístěny v. Pokud k našim službám přistupujete zvenčí, prosím uvědomte si, že vaše údaje mohou být přenášeny, ukládány a zpracovávány námi v našich zařízeních a těmi třetími stranami, se kterými můžeme sdílet vaše osobní údaje (viz KDY A S KOM SDĚLÍME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE? výše), v a další země.

Pokud máte bydliště v Evropském hospodářském prostoru (EHP) nebo Spojeném království (Spojené království), pak tyto země nemusí mít nutně zákony na ochranu údajů nebo jiné podobné zákony tak komplexní jako zákony ve vaší zemi. Učiníme však veškerá nezbytná opatření k ochraně vašich osobních údajů v souladu s tímto oznámením o ochraně osobních údajů a platnými zákony.

8. JAK DLOUHO UCHOVÁVÁME VAŠE INFORMACE?

Ve zkratce: Vaše údaje uchováváme tak dlouho, jak je to nutné splnit účely uvedené v tomto oznámení o ochraně osobních údajů, pokud zákon nevyžaduje jinak.

Vaše osobní údaje budeme uchovávat pouze po dobu nezbytně nutnou pro účely uvedené v tomto oznámení o ochraně osobních údajů, pokud zákon nevyžaduje nebo nepovoluje delší dobu uchovávání (například daňové, účetní nebo jiné právní požadavky). Žádný účel v tomto oznámení nebude vyžadovat, abychom vaše osobní údaje uchovávali déle než 90 dní.

Pokud nebudeme mít žádnou trvalou legitimní obchodní potřebu zpracovávat vaše osobní údaje, buď vymažeme nebo anonymizovat takové informace, nebo pokud to není možné (například proto, že vaše osobní údaje byly uloženy v archivech záloh), pak vaše osobní údaje bezpečně uložíme a izolujeme je od jakéhokoli dalšího zpracování, dokud nebude možné smazání.

9. JAKÁ JSOU VAŠE PRÁVA NA OCHRANU SOUKROMÍ?

Ve zkratce: V některých regionech, jako např Evropský hospodářský prostor (EHP), Spojené království (UK) a Kanada, máte práva, která vám umožňují lepší přístup k vašim osobním údajům a kontrolu nad nimi. Svůj účet můžete kdykoli zkontrolovat, změnit nebo ukončit.

V některých regionech (např EHP, Spojené království a Kanada), máte určitá práva podle platných zákonů na ochranu údajů. Ty mohou zahrnovat právo (i) požádat o přístup a získat kopii vašich osobních údajů, (ii) požádat o opravu nebo výmaz; (iii) omezit zpracování vašich osobních údajů; a (iv) případně na přenositelnost údajů. Za určitých okolností můžete mít také právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů. Takový požadavek můžete podat tak, že nás kontaktujete pomocí kontaktních údajů uvedených v sekci JAK NÁS MŮŽETE V TOMTO OZNÁMENÍ KONTAKTOVAT? níže.

Každou žádost zvážíme a budeme jednat v souladu s platnými zákony na ochranu údajů.
 
Pokud se nacházíte v EHP nebo Spojeném království a domníváte se, že vaše osobní údaje zpracováváme nezákonně, máte také právo podat stížnost u místního dozorového úřadu pro ochranu údajů. Jejich kontaktní údaje naleznete zde: https://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm.

Pokud se nacházíte ve Švýcarsku, kontaktní údaje na úřady pro ochranu osobních údajů jsou k dispozici zde: https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/en/home.html.

Odvolání souhlasu: Pokud se spoléháme na váš souhlas se zpracováním vašich osobních údajů, což může být výslovný a/nebo předpokládaný souhlas v závislosti na platném právu, máte právo svůj souhlas kdykoli odvolat. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat tím, že nás kontaktujete pomocí kontaktních údajů uvedených v sekci JAK NÁS MŮŽETE V TOMTO OZNÁMENÍ KONTAKTOVAT? níže.

Upozorňujeme však, že to neovlivní zákonnost zpracování před jeho odvoláním, ani pokud to platné zákony umožňují, bude mít vliv na zpracování vašich osobních údajů prováděné na základě jiných zákonných důvodů zpracování, než je souhlas.

Soubory cookie a podobné technologie: Většina webových prohlížečů je ve výchozím nastavení nastavena na přijímání souborů cookie. Pokud chcete, můžete obvykle nastavit svůj prohlížeč tak, aby odstraňoval soubory cookie a odmítal soubory cookie. Pokud se rozhodnete soubory cookie odstranit nebo soubory cookie odmítnout, může to ovlivnit určité funkce nebo služby našich Služeb. Chcete-li se odhlásit ze zájmově orientované reklamy inzerentů na našich Službách, navštivte http://www.aboutads.info/choices/.

10. OVLÁDÁNÍ FUNKCÍ DO-NOT-SLEDOVÁNÍ

Většina webových prohlížečů a některé mobilní operační systémy a mobilní aplikace obsahují funkci Do-Not-Track ("DNT") funkce nebo nastavení, které můžete aktivovat, abyste dali najevo, že vaše preference ochrany osobních údajů nebudou monitorovat a shromažďovat údaje o vašich aktivitách při procházení online. V této fázi neexistuje jednotný technologický standard poznávání a implementace signálů DNT byla dokončeno. Proto v současné době nereagujeme na signály prohlížeče DNT ani žádný jiný mechanismus, který automaticky sděluje vaši volbu nebýt sledován online. Pokud bude přijat standard pro online sledování, který musíme v budoucnu dodržovat, budeme vás o tomto postupu informovat v revidované verzi tohoto oznámení o ochraně osobních údajů.

11. MAJÍ OBYVATELÉ KALIFORNIE ZVLÁŠTNÍ PRÁVA NA OCHRANU SOUKROMÍ?

Ve zkratce: Ano, pokud jste obyvatelem Kalifornie, máte konkrétní práva týkající se přístupu k vašim osobním údajům.

Kalifornský občanský zákoník, oddíl 1798.83, také známý jako „Shine The Light“ zákon umožňuje našim uživatelům, kteří jsou obyvateli Kalifornie, aby od nás jednou ročně a zdarma požadovali a získali informace o kategoriích osobních údajů (pokud existují), které jsme poskytli třetím stranám pro účely přímého marketingu, a jména a adresy všech třetí strany, se kterými jsme sdíleli osobní údaje v bezprostředně předcházejícím kalendářním roce. Pokud jste obyvatelem Kalifornie a chtěli byste takovou žádost podat, odešlete nám svou žádost písemně pomocí kontaktních údajů uvedených níže.

Pokud je vám méně než 18 let, bydlíte v Kalifornii a máte registrovaný účet u Služeb, máte právo požádat o odstranění nechtěných dat, která veřejně zveřejňujete ve Službách. Chcete-li požádat o odstranění takových údajů, kontaktujte nás pomocí kontaktních údajů uvedených níže a uveďte e-mailovou adresu spojenou s vaším účtem a prohlášení, že sídlíte v Kalifornii. Zajistíme, aby se data ve Službách nezobrazovala veřejně, ale mějte na paměti, že data nemusí být úplně nebo úplně odstraněna ze všech našich systémů (např., zálohy atd.).

12. AKTUALIZUJEME TOTO OZNÁMENÍ?

Ve zkratce: Ano, toto oznámení aktualizujeme podle potřeby, abychom zůstali v souladu s příslušnými zákony.

Toto oznámení o ochraně osobních údajů můžeme čas od času aktualizovat. Aktualizovaná verze bude označena aktualizovanou "Revidováno" datum a aktualizovaná verze vstoupí v platnost, jakmile bude dostupná. Pokud provedeme podstatné změny v tomto oznámení o ochraně osobních údajů, můžeme vás upozornit buď výrazným zveřejněním oznámení o takových změnách, nebo vám přímo zašleme oznámení. Doporučujeme vám toto oznámení o ochraně osobních údajů často kontrolovat, abyste byli informováni o tom, jak chráníme vaše údaje.

13. JAK NÁS MŮŽETE V TOMTO OZNÁMENÍ KONTAKTOVAT?

Máte-li dotazy nebo připomínky k tomuto oznámení, můžete napište nám na __________ nebo poštou na adresu:

__________
__________
__________

14. JAK MŮŽETE ZKONTROLOVAT, AKTUALIZOVAT NEBO VYMAZAT ÚDAJE, KTERÁ OD VÁS SBÍRÁME?

Na základě platných zákonů vaší země můžete mít právo požadovat přístup k osobním údajům, které od vás shromažďujeme, změnit tyto informace nebo je smazat. Chcete-li požádat o kontrolu, aktualizaci nebo odstranění vašich osobních údajů, prosím návštěva: http://www.cncrouterinfo.com/contact-us/.
Tyto zásady ochrany osobních údajů byly vytvořeny pomocí Termly's Generátor zásad ochrany osobních údajů.