Maak je geen zorgen, we spammen niet! Door te klikken om u te abonneren, gaat u akkoord met onze privacybeleid.

Privacybeleid

PRIVACYVERKLARING

Laatst bijgewerkt 29 augustus 2022Deze privacyverklaring voor __________ (Bedrijf,” “wij,” “ons," of "ons), beschrijft hoe en waarom we zouden kunnen verzamelen, opslaan, gebruiken en/of delen (werkwijze) uw gegevens wanneer u onze diensten gebruikt (Diensten), zoals wanneer u:
 • Bezoek onze website Bij cncrouterinfo.com, of een website van ons die naar deze privacyverklaring linkt
 • Betrek ons op andere gerelateerde manieren, inclusief verkoop, marketing of evenementen
Vragen of zorgen? Als u deze privacyverklaring leest, krijgt u meer inzicht in uw privacyrechten en -keuzes. Als u het niet eens bent met ons beleid en onze praktijken, maak dan geen gebruik van onze Services. Als je nog vragen of opmerkingen hebt, neem dan contact met ons op via: __________.


SAMENVATTING VAN BELANGRIJKE PUNTEN

Deze samenvatting bevat de belangrijkste punten uit onze privacyverklaring, maar u kunt meer details over elk van deze onderwerpen vinden door op de link achter elk belangrijk punt te klikken of door onze inhoudsopgave hieronder te gebruiken om de sectie te vinden die u zoekt. U kunt ook klikken op hier om direct naar onze inhoudsopgave te gaan.

Welke persoonsgegevens verwerken wij? Wanneer u onze Services bezoekt, gebruikt of navigeert, kunnen we persoonlijke informatie verwerken, afhankelijk van hoe u omgaat met __________ en de Diensten, de keuzes die u maakt en de producten en functies die u gebruikt. Klik hier meer leren.

Verwerken we gevoelige persoonlijke informatie? Wij verwerken geen gevoelige persoonsgegevens.

Ontvangen wij informatie van derden? Wij ontvangen geen informatie van derden.

Hoe verwerken wij uw gegevens? We verwerken uw informatie om onze Services te leveren, te verbeteren en te beheren, met u te communiceren, voor beveiliging en fraudepreventie en om te voldoen aan de wet. Met uw toestemming kunnen wij uw gegevens ook voor andere doeleinden verwerken. We verwerken uw gegevens alleen als we een geldige wettelijke reden hebben om dit te doen. Klik hier meer leren.

In welke situaties en waarmee? types van partijen delen wij persoonsgegevens? We kunnen informatie delen in specifieke situaties en met specifieke categorieën van derden. Klik hier meer leren.

Wat zijn uw rechten? Afhankelijk van waar u zich geografisch bevindt, kan de toepasselijke privacywetgeving betekenen dat u bepaalde rechten heeft met betrekking tot uw persoonlijke gegevens. Klik hier meer leren.

Hoe oefent u uw rechten uit? De eenvoudigste manier om uw rechten uit te oefenen, is door ons aanvraagformulier voor betrokkenen in te vullen hier: http://www.cncrouterinfo.com/contact-us/, of door contact met ons op te nemen. We zullen elk verzoek in overweging nemen en ernaar handelen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Wil je meer weten over wat? __________ doet met alle informatie die we verzamelen? Klik hier om het bericht volledig te bekijken.


INHOUDSOPGAVE


1. WELKE INFORMATIE VERZAMELEN WIJ?

Persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt

Kortom: We verzamelen persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt.

We verzamelen persoonlijke informatie die u ons vrijwillig verstrekt wanneer u: interesse tonen in het verkrijgen van informatie over ons of onze producten en Diensten, wanneer u deelneemt aan activiteiten op de Diensten, of anderszins wanneer u contact met ons opneemt.

Gevoelige informatie. Wij verwerken geen gevoelige informatie.

Alle persoonlijke informatie die u ons verstrekt, moet waar, volledig en nauwkeurig zijn en u moet ons op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen in dergelijke persoonlijke informatie.

Automatisch verzamelde informatie

Kortom: Sommige informatie, zoals uw IP-adres (Internet Protocol) en/of browser- en apparaatkenmerken, wordt automatisch verzameld wanneer u onze Diensten bezoekt.

We verzamelen automatisch bepaalde informatie wanneer u de Services bezoekt, gebruikt of navigeert. Deze informatie onthult niet uw specifieke identiteit (zoals uw naam of contactgegevens), maar kan apparaat- en gebruiksinformatie bevatten, zoals uw IP-adres, browser- en apparaatkenmerken, besturingssysteem, taalvoorkeuren, verwijzende URL's, apparaatnaam, land, locatie , informatie over hoe en wanneer u onze Services gebruikt en andere technische informatie. Deze informatie is voornamelijk nodig om de veiligheid en werking van onze Services te handhaven en voor onze interne analyse- en rapportagedoeleinden.

Zoals veel bedrijven verzamelen we ook informatie via cookies en vergelijkbare technologieën.

De informatie die we verzamelen omvat:
 • Log- en gebruiksgegevens. Log- en gebruiksgegevens zijn servicegerelateerde, diagnostische, gebruiks- en prestatie-informatie die onze servers automatisch verzamelen wanneer u onze Services opent of gebruikt en die we vastleggen in logbestanden. Afhankelijk van hoe u met ons omgaat, kunnen deze loggegevens uw IP-adres, apparaatinformatie, browsertype en instellingen en informatie over uw activiteit in de Services bevatten (zoals de datum-/tijdstempels die zijn gekoppeld aan uw gebruik, bekeken pagina's en bestanden, zoekopdrachten en andere acties die u onderneemt, zoals welke functies u gebruikt), informatie over apparaatgebeurtenissen (zoals systeemactiviteit, foutrapporten (soms “crashstortplaatsen”) en hardware-instellingen).
 • Apparaatgegevens. We verzamelen apparaatgegevens zoals informatie over uw computer, telefoon, tablet of ander apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot de Services. Afhankelijk van het gebruikte apparaat kunnen deze apparaatgegevens informatie bevatten zoals uw IP-adres (of proxyserver), apparaat- en applicatie-identificatienummers, locatie, browsertype, hardwaremodel, internetprovider en/of mobiele provider, besturingssysteem en informatie over systeemconfiguratie.
 • Locatie gegevens. We verzamelen locatiegegevens, zoals informatie over de locatie van uw apparaat, die nauwkeurig of onnauwkeurig kan zijn. Hoeveel informatie we verzamelen, hangt af van het type en de instellingen van het apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot de Services. We kunnen bijvoorbeeld GPS en andere technologieën gebruiken om geolocatiegegevens te verzamelen die ons uw huidige locatie vertellen (op basis van uw IP-adres). U kunt ervoor kiezen om ons deze informatie niet toe te staan door toegang tot de informatie te weigeren of door uw locatie-instelling op uw apparaat uit te schakelen. Als u er echter voor kiest om u af te melden, is het mogelijk dat u bepaalde aspecten van de Services niet kunt gebruiken.
2. HOE VERWERKEN WIJ UW INFORMATIE?

Kortom: We verwerken uw informatie om onze Services te leveren, te verbeteren en te beheren, met u te communiceren, voor beveiliging en fraudepreventie en om te voldoen aan de wet. Met uw toestemming kunnen wij uw gegevens ook voor andere doeleinden verwerken.

We verwerken uw persoonlijke gegevens om verschillende redenen, afhankelijk van hoe u met onze Services omgaat, waaronder:

 • Om het vitale belang van een individu te redden of te beschermen. We kunnen uw informatie verwerken wanneer dat nodig is om de vitale belangen van een persoon te beschermen of te beschermen, zoals om schade te voorkomen.

3. OP WELKE RECHTSGRONDEN VERTROUWEN WIJ OM UW INFORMATIE TE VERWERKEN?

Kortom: We verwerken uw persoonlijke gegevens alleen wanneer we denken dat dit nodig is en we een geldige wettelijke reden hebben (bijv, wettelijke basis) om dit te doen onder de toepasselijke wetgeving, zoals met uw toestemming, om te voldoen aan wetten, om u diensten te verlenen voor het aangaan of vervullen onze contractuele verplichtingen, om uw rechten te beschermen, of om vervullen onze legitieme zakelijke belangen.

Als u zich in de EU of het VK bevindt, is deze sectie op u van toepassing.

De General Data Protection Regulation (GDPR) en UK GDPR vereisen dat we de geldige rechtsgronden uitleggen waarop we vertrouwen om uw persoonlijke informatie te verwerken. Als zodanig kunnen we vertrouwen op de volgende rechtsgrondslagen om uw persoonlijke informatie te verwerken:
 • Toestemming. Wij mogen uw gegevens verwerken als u ons daarvoor toestemming heeft gegeven (bijv, toestemming) om uw persoonlijke gegevens voor een specifiek doel te gebruiken. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken. Klik hier meer leren.
 • Wettelijke verplichtingen. We kunnen uw informatie verwerken als we denken dat dit nodig is om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen, zoals om samen te werken met een wetshandhavingsinstantie of regelgevende instantie, om onze wettelijke rechten uit te oefenen of te verdedigen, of om uw informatie openbaar te maken als bewijs in rechtszaken waarin we betrokken.
 • Vitale belangen. We kunnen uw informatie verwerken wanneer we denken dat dit nodig is om uw vitale belangen of de vitale belangen van een derde partij te beschermen, zoals situaties met potentiële bedreigingen voor de veiligheid van een persoon.

Als u zich in Canada bevindt, is deze sectie op u van toepassing.

We kunnen uw gegevens verwerken als u ons specifieke toestemming heeft gegeven (bijv, uitdrukkelijke toestemming) om uw persoonlijke gegevens voor een specifiek doel te gebruiken, of in situaties waarin uw toestemming kan worden afgeleid (bijv, stilzwijgende toestemming). U kunt uw toestemming op elk moment intrekken. Klik hier meer leren.

In sommige uitzonderlijke gevallen kan het ons volgens de toepasselijke wetgeving wettelijk zijn toegestaan om uw informatie te verwerken zonder uw toestemming, waaronder bijvoorbeeld:
 • Als het verzamelen duidelijk in het belang van een persoon is en toestemming niet tijdig kan worden verkregen
 • Voor onderzoeken en fraudedetectie en -preventie
 • Voor zakelijke transacties mits aan bepaalde voorwaarden is voldaan
 • Als het is opgenomen in een getuigenverklaring en de verzameling nodig is om een verzekeringsclaim te beoordelen, te verwerken of af te wikkelen
 • Voor het identificeren van gewonde, zieke of overleden personen en communicatie met nabestaanden
 • Als we redelijke gronden hebben om aan te nemen dat een persoon slachtoffer is, is of kan worden van financieel misbruik
 • Als redelijkerwijs kan worden verwacht dat verzameling en gebruik met toestemming de beschikbaarheid of nauwkeurigheid van de informatie in gevaar zou brengen en de verzameling redelijk is voor doeleinden die verband houden met het onderzoeken van een schending van een overeenkomst of een overtreding van de wetten van Canada of een provincie
 • Als openbaarmaking is vereist om te voldoen aan een dagvaarding, bevelschrift, gerechtelijk bevel of regels van de rechtbank met betrekking tot de productie van documenten
 • Als het is geproduceerd door een persoon in de uitoefening van zijn of haar werk, bedrijf of beroep en de verzameling in overeenstemming is met de doeleinden waarvoor de informatie is geproduceerd
 • Als de collectie uitsluitend voor journalistieke, artistieke of literaire doeleinden is
 • Als de informatie openbaar beschikbaar is en wordt gespecificeerd door de regelgeving

4. WANNEER EN MET WIE DELEN WIJ UW PERSOONLIJKE INFORMATIE?

Kortom: We kunnen informatie delen in specifieke situaties die in deze sectie worden beschreven en/of met de volgende: categorieën van derden.

Verkopers, adviseurs en andere externe serviceproviders. We kunnen uw gegevens delen met externe leveranciers, serviceproviders, contractanten of agenten (derden) die diensten voor of namens ons uitvoeren en toegang tot dergelijke informatie nodig hebben om dat werk te doen. De categorieën van derde partijen waarmee we persoonlijke informatie kunnen delen, zijn als volgt:
 • Advertentienetwerken
 • Affiliate Marketing Programma's
 • Diensten voor gegevensanalyse
 • Hulpprogramma's voor prestatiebewaking
 • Verkoop- en marketingtools
 • Aanbieders van websitehosting

Wij ook moet mogelijk uw persoonlijke gegevens delen in de volgende situaties:
 • Zakelijke overdrachten. We kunnen uw informatie delen of overdragen in verband met, of tijdens onderhandelingen over, een fusie, verkoop van bedrijfsactiva, financiering of overname van alle of een deel van ons bedrijf aan een ander bedrijf.

5. WAT IS ONS STANDPUNT OP WEBSITES VAN DERDEN?

Kortom: Wij zijn niet verantwoordelijk voor de veiligheid van informatie die u deelt met derden waarnaar wij kunnen linken of die adverteren op onze Diensten, maar die niet gelieerd zijn aan onze Diensten.

De diensten kan linken naar websites van derden, online diensten of mobiele applicaties en/of advertenties bevatten van derden die niet aan ons zijn gelieerd en die kunnen linken naar andere websites, diensten of applicaties. Dienovereenkomstig geven we geen enkele garantie met betrekking tot dergelijke derden en zijn we niet aansprakelijk voor verlies of schade veroorzaakt door het gebruik van dergelijke websites, diensten of applicaties van derden. Het opnemen van een link naar een website, dienst of applicatie van een derde partij impliceert geen goedkeuring door ons. We kunnen de veiligheid en privacy van gegevens die u aan derden verstrekt niet garanderen. Gegevens die door derden worden verzameld, vallen niet onder deze privacyverklaring. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of privacy- en beveiligingspraktijken en het beleid van derden, inclusief andere websites, services of applicaties die naar of van de Services kunnen worden gelinkt. U dient het beleid van dergelijke derden te bekijken en rechtstreeks contact met hen op te nemen om uw vragen te beantwoorden.

6. GEBRUIKEN WE COOKIES EN ANDERE TRACKING-TECHNOLOGIEN?

Kortom: We kunnen cookies en andere trackingtechnologieën gebruiken om uw informatie te verzamelen en op te slaan.

We kunnen cookies en vergelijkbare trackingtechnologieën (zoals webbakens en pixels) gebruiken om toegang te krijgen tot informatie of om deze op te slaan. Specifieke informatie over hoe we dergelijke technologieën gebruiken en hoe u bepaalde cookies kunt weigeren, vindt u in onze Cookieverklaring.

7. WORDT UW INFORMATIE INTERNATIONAAL OVERGEDRAGEN?

Kortom: We kunnen uw informatie overdragen, opslaan en verwerken in andere landen dan die van u.

Onze servers bevinden zich in. Als u onze Services van buitenaf gebruikt, houd er dan rekening mee dat uw informatie kan worden overgedragen aan, opgeslagen en verwerkt door ons in onze faciliteiten en door die derden met wie we uw persoonlijke informatie kunnen delen (zie WANNEER EN MET WIE DELEN WIJ UW PERSOONLIJKE INFORMATIE? hierboven), in en andere landen.

Als u woonachtig bent in de Europese Economische Ruimte (EER) of het Verenigd Koninkrijk (VK), dan hebben deze landen mogelijk niet noodzakelijk wetten op het gebied van gegevensbescherming of andere soortgelijke wetten die zo uitgebreid zijn als die in uw land. We zullen echter alle nodige maatregelen nemen om uw persoonlijke gegevens te beschermen in overeenstemming met deze privacyverklaring en de toepasselijke wetgeving.

8. HOE LANG BEWAREN WIJ UW INFORMATIE?

Kortom: We bewaren uw gegevens zo lang als nodig is om: vervullen de doeleinden uiteengezet in deze privacyverklaring, tenzij anders vereist door de wet.

We bewaren uw persoonlijke gegevens alleen zolang als nodig is voor de doeleinden uiteengezet in deze privacyverklaring, tenzij een langere bewaartermijn vereist of toegestaan is door de wet (zoals fiscale, boekhoudkundige of andere wettelijke vereisten). Geen enkel doel in deze kennisgeving vereist dat we uw persoonlijke gegevens langer bewaren dan: 90 dagen.

Wanneer we geen voortdurende legitieme zakelijke noodzaak hebben om uw persoonlijke informatie te verwerken, zullen we ofwel verwijderen of anonimiseren dergelijke informatie, of, als dit niet mogelijk is (bijvoorbeeld omdat uw persoonlijke informatie is opgeslagen in back-uparchieven), dan zullen we uw persoonlijke informatie veilig opslaan en isoleren van verdere verwerking totdat verwijdering mogelijk is.

9. WAT ZIJN UW PRIVACYRECHTEN?

Kortom: In sommige regio's, zoals de Europese Economische Ruimte (EER), het Verenigd Koninkrijk (VK) en Canada, hebt u rechten die u meer toegang geven tot en meer controle over uw persoonlijke gegevens. U kunt uw account op elk moment bekijken, wijzigen of beëindigen.

In sommige regio's (zoals de EER, het VK en Canada), hebt u bepaalde rechten onder de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Deze kunnen het recht omvatten (i) om toegang te vragen tot en een kopie van uw persoonlijke informatie te verkrijgen, (ii) om rectificatie of verwijdering te vragen; (iii) om de verwerking van uw persoonlijke gegevens te beperken; en (iv) indien van toepassing, op gegevensoverdraagbaarheid. In bepaalde omstandigheden hebt u mogelijk ook het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens. U kunt een dergelijk verzoek indienen door contact met ons op te nemen via de contactgegevens in de sectie HOE KUNT U CONTACT MET ONS OPNEMEN OVER DEZE KENNISGEVING? onderstaand.

We zullen elk verzoek in overweging nemen en ernaar handelen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.
 
Als u zich in de EER of het VK bevindt en van mening bent dat we uw persoonlijke gegevens onrechtmatig verwerken, hebt u ook het recht om een klacht in te dienen bij uw lokale toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming. Hun contactgegevens vind je hier: https://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm.

Als u zich in Zwitserland bevindt, vindt u hier de contactgegevens van de gegevensbeschermingsautoriteiten: https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/en/home.html.

Uw toestemming intrekken: Als we vertrouwen op uw toestemming om uw persoonlijke gegevens te verwerken, die uitdrukkelijke en/of impliciete toestemming kan zijn, afhankelijk van de toepasselijke wetgeving, u heeft het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken door contact met ons op te nemen via de contactgegevens in de sectie HOE KUNT U CONTACT MET ONS OPNEMEN OVER DEZE KENNISGEVING? onderstaand.

Houd er echter rekening mee dat dit geen invloed heeft op de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking, noch, wanneer de toepasselijke wetgeving dit toelaat, zal dit van invloed zijn op de verwerking van uw persoonlijke informatie die wordt uitgevoerd op basis van andere wettige verwerkingsgronden dan toestemming.

Cookies en vergelijkbare technologieën: De meeste webbrowsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren. Als u wilt, kunt u er meestal voor kiezen om uw browser zo in te stellen dat cookies worden verwijderd en cookies worden geweigerd. Als u ervoor kiest om cookies te verwijderen of cookies te weigeren, kan dit van invloed zijn op bepaalde functies of services van onze Services. Afmelden voor op interesses gebaseerde advertenties door adverteerders tijdens ons bezoek aan Services http://www.aboutads.info/choices/.

10. BEDIENINGSELEMENTEN VOOR NIET-VOLGEN-FUNCTIES

De meeste webbrowsers en sommige mobiele besturingssystemen en mobiele applicaties bevatten een Do-Not-Track (“DNT”) functie of instelling die u kunt activeren om uw privacyvoorkeur aan te geven om geen gegevens over uw online browse-activiteiten te laten controleren en verzamelen. In dit stadium is er nog geen uniforme technologiestandaard voor herkennen en het implementeren van DNT-signalen is afgerond. Als zodanig reageren we momenteel niet op DNT-browsersignalen of enig ander mechanisme dat automatisch uw keuze communiceert om niet online te worden gevolgd. Als er een standaard voor online tracking wordt aangenomen die we in de toekomst moeten volgen, zullen we u hierover informeren in een herziene versie van deze privacyverklaring.

11. HEBBEN INWONERS VAN CALIFORNI SPECIFIEKE PRIVACYRECHTEN?

Kortom: Ja, als u een inwoner van Californië bent, krijgt u specifieke rechten met betrekking tot toegang tot uw persoonlijke gegevens.

California Civil Code Section 1798.83, ook bekend als de "Schijn het licht" staat het onze gebruikers die ingezetenen zijn van Californië toe om één keer per jaar en gratis informatie van ons op te vragen en te verkrijgen over categorieën van persoonlijke informatie (indien van toepassing) die we aan derden hebben bekendgemaakt voor directmarketingdoeleinden en de namen en adressen van alle derde partijen waarmee wij in het direct voorafgaande kalenderjaar persoonsgegevens hebben gedeeld. Als u een inwoner van Californië bent en een dergelijk verzoek wilt indienen, dient u uw verzoek schriftelijk bij ons in via de onderstaande contactgegevens.

Als u jonger bent dan 18 jaar, in Californië woont en een geregistreerd account bij Services hebt, hebt u het recht om verwijdering te vragen van ongewenste gegevens die u openbaar op de Services plaatst. Als u verwijdering van dergelijke gegevens wilt aanvragen, neemt u contact met ons op via de onderstaande contactgegevens en vermeldt u het e-mailadres dat aan uw account is gekoppeld en een verklaring dat u in Californië woont. We zullen ervoor zorgen dat de gegevens niet openbaar worden weergegeven op de Services, maar houd er rekening mee dat de gegevens mogelijk niet volledig of volledig uit al onze systemen worden verwijderd (bijv., back-ups, enz.).

12. MAKEN WE UPDATES AAN DEZE KENNISGEVING?

Kortom: Ja, we zullen deze kennisgeving indien nodig bijwerken om te blijven voldoen aan de relevante wetten.

We kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd bijwerken. De bijgewerkte versie wordt aangegeven door een bijgewerkte "Beoordeeld" datum en de bijgewerkte versie zal van kracht worden zodra deze toegankelijk is. Als we materiële wijzigingen aanbrengen in deze privacyverklaring, kunnen we u hiervan op de hoogte stellen door een duidelijke kennisgeving van dergelijke wijzigingen te plaatsen of door u rechtstreeks een kennisgeving te sturen. We raden u aan deze privacyverklaring regelmatig te lezen om op de hoogte te blijven van hoe we uw informatie beschermen.

13. HOE KUNT U CONTACT MET ONS OPNEMEN OVER DEZE KENNISGEVING?

Als u vragen of opmerkingen heeft over deze kennisgeving, kunt u: mail ons op __________ of per post naar:

__________
__________
__________

14. HOE KAN U DE GEGEVENS DIE WIJ VAN U VERZAMELEN BEKIJKEN, BIJWERKEN OF VERWIJDEREN?

Op basis van de toepasselijke wetgeving van uw land hebt u mogelijk het recht om toegang te vragen tot de persoonlijke informatie die we van u verzamelen, die informatie te wijzigen of te verwijderen. Als u een verzoek wilt indienen om uw persoonlijke gegevens te bekijken, bij te werken of te verwijderen, kunt u: op bezoek komen: http://www.cncrouterinfo.com/contact-us/.
Dit privacybeleid is gemaakt met behulp van Termly's Generator voor privacybeleid.